Grundläggande kunskaper i nya Ladok

Filmer


E-learning

Grundläggande begrepp:
Grundläggande begrepp och navigering i Ladok
Grundläggande begrepp och navigering i Ladok – SCORM

Användare med läsbehörighet:
Läsa information i Ladok 
Läsa information i Ladok – SCORM

Reading information in Ladok
Reading information in Ladok – SCORM


Övrigt utbildningsmaterial

Powerpointpresentation för klassrumsutbildning:
Läsa information i Ladok

2018-04-16 | Malin Eivergard