Utbildningsvägar

De utbildningar och det utbildningsmaterial som Ladokkonsortiet erbjuder är uppdelat utifrån olika utbildningsvägar. Utbildningsvägarna är tänkta som stöd för att identifiera vilket material och vilka utbildningar som är relevanta för den arbetsuppgift man är intresserad av att lära sig mer om.

Vissa delar av materialet är relevant för flera utbildningsvägar och ni hittar då samma innehåll inom alla dessa utbildningsvägar.

Vi rekommenderar dock att all utbildning inleds med att lära sig grundläggande begrepp och uppbyggnad i Ladok.

Här hittar du material för grundläggande kunskaper i Ladok.

Utbildningsvägar för Ladok:

Vårt utbildningserbjudande

Ladokkonsortiet erbjuder utbildningar i Ladok för lärosätenas centralt ansvariga för systemet. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladok-support, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

De flesta utbildningarna ges via webben och spelas in så att du kan ta del av dem även i efterhand. Utöver det erbjuder vi också heldagsutbildningar, som oftast förläggs till Stockholm.

Vi tar också fram utbildningsmaterial som är tänkt att kunna användas i lärosätets egen utbildning av användare i den egna organisationen.

  • Lathundar – som stöd för användning av systemet för användaren efter genomgången utbildning
  • E-learning – som förberedelse för lärarledd utbildning eller som enda utbildning för vissa användargrupper (främst resultathantering för lärare)
  • Filmklipp – instruktioner för vissa konkreta arbetsuppgifter, kan användas både som förberedelse för utbildning och efter utbildning som stöd för användning
  • Bildspel – som stöd för lärarledd utbildning
  • Övnings- och provuppgifter – som stöd för lärarledd utbildning och eventuell examination
2018-09-13 | Malin Eivergard