Planera program

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Planera program
E-learningSCORM-format

 

Lathund: Programplanering (180605)
PDFPower point
Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.


Fördjupande material (Nivå 3)

Webbutbildning: Hantera studenter på program med inriktning (171107)
InspelningPresentation
Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Demonstrationen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

 

Webbutbildning: Programhantering och studieplan (170112)
InspelningPresentation
Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Delar som presenteras: Programtillfällesstruktur, påbörja utbildning, studieuppföljning, fortsatta programstudier, tillfällesbyten.
Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

 

Webbutbildning: Programhantering och studieplan del 2 (170321)
Inspelning
Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

 

Webbutbildning: Utbildningsmallar i Ladok (170214)
InspelningPresentation
Typer av mallar, vilka egna mallar som behöver skapas. Hur man bygger upp och underhåller en lokal mall och vilka inställningar som finns.
Agenda:

  • Utbildningsinformation – modell
  • Utbildningsmallar
  • Nationell och lärosätes (lokal) utbildningsmall
  • Begrepp i utbildningsmall
  • Demo
  • Versioner av lärosätes utbildningsmall
  • Anpassa lärosätets utbildningsmall

Övrigt material

Workshop kring utbildningsmallar utbildningstillfällesstruktur och grunddata
Workshop grunddata mallar programhantering
Workshop grunddata

2018-10-10 | Malin Eivergard