Ladok

Utbildningar ställs in – nya tillfällen kommer

2017-11-24

Fyra av de webbutbildningar som var planerade under november och december 2017 måste tyvärr ställas in. Motsvarande utbildningar kommer planeras in efter årsskiftet.

Vi har varit tvungna att prioritera kravställning av systemet framför att förbereda och hålla utbildningar. Vi kommer att förstärka våra resurser för utbildning efter årsskiftet, vilket ger oss bättre förutsättningar framöver, säger Anna Åhnberg, ansvarig för Verksamhetsstöd, om orsaken till de inställda webbutbildningarna.

Sammanlagt är det fyra utbildningar som ställs in men ett nytt tillfälle tillkommer den 5 december för att adressera dokumentation av utbildning på forskarnivå.

Följande tillfällen ställs in:
28 november: Grundflödet för forskarstuderande
5 december: Uppföljning på forskarnivå
6 december: Hantera utresande student, med följder i uppföljning och bevis
19 december: Exempel på forskarnivå med utfall i examen

Nytt tillfälle:
5 december: Utbildning på forskarnivå – vanliga frågor och nyheter i funktionaliteten

Mer information om ”Utbildning på forskarnivå” kommer publiceras på Ladok.se.

Utbildningar motsvarande de inställda kommer att planeras in efter årsskiftet. Under januari går vi ut med mer information om det.

Samtidigt kommer vi ut med nytt utbildningsmaterial om forskarnivå och utbytesstudier inom de närmaste veckorna. När materialet är klart kommer det att publiceras på Ladok.se.

Om du har några frågor, vänligen vänd dig till Anna Åhnberg.