System- och studentadministration

Fördjupande material

  • Ändringsbarhet och registervård (Power point) 2020-11-30
    Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
  • Hantera mallar för intyg (Power point) 2020-11-16
    Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.
2020-11-30 | Webmaster