System- och studentadministration

Fördjupande material

  • Ändringsbarhet och registervård (Power point) 190619
    Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
  • Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras 190910
    Exempel på hur du hanterar utbildningstillfällen som behöver förändras efter de har utannonserats. 
  • Hantera mallar för intyg (Power point) 190813
    Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.
2020-01-13 | Webmaster