System- och studentadministration

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 3

Fördjupande material (nivå 3)

Guide: Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras
Lathund: Hantera mallar för intyg (181220)
PDF, Power point
Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.
Webbutbildning: Studentinformation – interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten (171024)
InspelningPresentation
Genomgång av hur studentinformation integrerar med det nationella studentregistret (tidigare ”gemensamma studenttjänsten”). Vilka uppgifter får Ladok från vilka källor? Vilka uppgifter är ändringsbara och hur påverkas Ladok av ändringar i NyA och vice versa?
Webbutbildning: Behörighetsadministration – systemaktiviteter, behörighetsprofiler m.m. (171003)
InspelningPresentation
Genomgång av hur användarbehörigheter fungerar i nya Ladok. Det inkluderar: hur behörighetsprofiler skapas med hjälp av systemaktiviteter, hur systemaktiviteterna är uppbyggda, hur studenternas behörigheter fungerar och var du hittar mer information om behörigheter och systemaktiviteter.Samt genomgång av vanliga frågor gällande behörigheter, ex. läsbehörigheter, hur styra vilken grunddata en användare kan ändra
Webbutbildning: Samspelet mellan NyA och Ladok (170607)
InspelningPresentation
Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.
Webbutbildning: Grunddata (170127)
InspelningPresentation
Genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.

 


Övrigt material

Workshop 170316
Workshop Grunddata mallar programhantering
Workshop Grunddata

Workshop 161215
Workshop Grunddata, utbildningsmallar och programhantering

Workshop 161011
Workshop Behörighetsprofiler organisation

Behörighetsprofiler på MDH
Här kan du ta del av hur MDH tänkt kring deras behörighetsprofiler.

2019-02-15 | Malin Eivergard