Studentgränssnittet

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 2


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Studentgränssnittet (181107)
PDFPower point 
Beskrivning av vad studenter ser och kan göra i studentgränssnittet. Guiden är tänkt att fungera som stöd för personal på lärosätet för att se vad studenter kan göra.

 

2018-11-07 | Klara Nordström