Resultat

Välj undersida:

Administrera resultatrapportering
Handhavande för administrativa uppgifter inför resultatrapportering (ex. skapa aktivitetstillfälle, gemensamt aktivitetstillfälle, grupper, resultatnoteringar. Koppla medarbetare.)

Rapportera resultat
Här hittar du bl.a. e-learning för användare som rapporterar resultat

Attestera resultat
Här hittar du bl.a. e-learning för användare som attesterar resultat

Tillgodoräknande

 

 


Övrigt utbildningsmaterial

E-learning för lärare med läsbehörighet (på svenska) 2019-11-20
Webblänk, SCORM-fil, Inbäddningskod

E-learning for teachers with authority to read (in English) 2019-11-20
Web link, SCORM file, Embed code

 

Frågor för lokala test på lärosätet:

Rapportera resultat Inloggning krävs!
Report results Inloggning krävs!
Attestera resultat Inloggning krävs!
Certify results Inloggning krävs!

2021-07-07 | Webmaster