Resultat

Delområden inom resultatrapportering

Administrera resultatrapportering
Handhavande för administrativa uppgifter inför resultatrapportering (ex. skapa aktivitetstillfälle, gemensamt aktivitetstillfälle, grupper, resultatnoteringar. Koppla medarbetare.)

Rapportera resultat
Här hittar du e-learning för rapporterande användare på lärosätet

Attestera resultat
Här hittar du bl.a. e-learning för attsterande användare på lärosätet

Tillgodoräknande

 

 


Övrigt utbildningsmaterial

E-learning för lärare med läsbehörighet:
Läsa information i Ladok 
Läsa information i Ladok – SCORM

Reading information in Ladok
Reading information in Ladok – SCORM

Powerpointpresentation för klassrumsutbildning:
Hantera kurstillfälle – rapportera resultat

Övningar:
Övningar resultathantering

Frågor för prov:
Rapportera resultat Inloggning krävs!
Report resuls Inloggning krävs!
Attestera resultat Inloggning krävs!
Certify results Inloggning krävs!

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (181212)
PDFPower point

2019-02-15 | Malin Eivergard