Skapa program

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Skapa program
E-learningSCORM-format, Inbäddningskod
Lathund: Skapa program (180605)
PDFPower point
Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.

 


Fördjupande material (Nivå 3)

Webbutbildning: Hantera studenter på program med inriktning (171107)
InspelningPresentation
Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Demonstrationen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.
Webbutbildning: Programhantering och studieplan (170112)
InspelningPresentation
Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Delar som presenteras: Programtillfällesstruktur, påbörja utbildning, studieuppföljning, fortsatta programstudier, tillfällesbyten.
Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.
Webbutbildning: Programhantering och studieplan del 2 (170321)
Inspelning
Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.

 


Övrigt material

Workshop kring utbildningsmallar utbildningstillfällesstruktur och grunddata
Workshop grunddata mallar programhantering
Workshop grunddata

2019-04-09 | Malin Eivergard