Hantera studier

Delområde inom hantera studier

Planera program
Hur programstrukturer läggs upp i Ladok.

Studiedeltagande
Hantera en students studiedeltagande: anta, registrera, kurstillfällesbyten, uppehåll, avbrott m.m.

Studieavgifter
  

Utbytesstudier

2018-10-25 | Malin Eivergard