Hantera studier

Välj undersida:

Skapa program
Hur programstrukturer läggs upp i Ladok.

Studiedeltagande
Hantera en students studiedeltagande: anta, registrera, kurstillfällesbyten, uppehåll, avbrott m.m.

Studieavgifter
  

Utbytesstudier

 


Övrigt utbildningsmaterial:

Guide: Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras (190910)

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (181212)
PDFPower point

2020-01-13 | Webmaster