Hantera studier

Delområde inom hantera studier

Planera program
Hur programstrukturer läggs upp i Ladok.

Studiedeltagande
Hantera en students studiedeltagande: anta, registrera, kurstillfällesbyten, uppehåll, avbrott m.m.

Studieavgifter
  

Utbytesstudier

 


Annat utbildningsmaterial:

Guide: Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (181212)
PDFPower point

2018-12-12 | Malin Eivergard