Ärendehantering: Bevis och tillgodoräknande

Delområden inom bevis och tillgodoräknande

Bevisförberedelser
Förberedelser i systemadministrationen för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis

Utfärda bevis
Handlägga ärenden för att utfärda examensbevis. Utfärda eller massutfärda kursbevis.

Handlägga tillgodoräknande
Hantera ärenden för att genomföra tillgodoräknande. Information om andra resultat och andra meriter

2018-10-25 | Malin Eivergard