Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation uppdateras löpande och samlar aktuell information.

Integrationer

Om du ska göra en integration med ett system mot nya Ladok kan du börja läsa Principer och riktlinjer för integration mot Ladok.

Mer tekniska detaljer och tips för programmerare finns på den här sidan: Tekniska integrationer och REST.

Sidan kräver inloggning. För att beställa behörighet, kontakta din lokala Ladokprojektledare. Du behöver ange EPPN, namn och e-postadress.

Forum

För tekniska diskussioner och rådgivning kring integrationer mot nya Ladok finns ett forum där ni på lärosätet kan ansöka om medlemskap: Forum för Ladok3-integrationer.

Versionsinformation

Här hittar du Versionsinformation (även kallad release notes) för varje leverans av nya Ladok.

 

2018-07-05 | Malin Eivergard