Referensgrupp för utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet som ges ut av Ladokkonsortiet tas fram med hjälp av en referensgrupp för utbildningsmaterial. Gruppen består av representanter från 8 lärosäten.

Deltagarna i referensgruppen för utbildningsmaterial hjälper till med prioritering av inkomna önskemål samt ger råd om utformning och målgrupp för utbildningsmaterialet. Inom gruppen diskuterar medlemmarna även frågor kring utbildningen av Ladokanvändare lokalt på lärosätet.

Vid slutet av varje läsår byts hälften av medlemmarna ut.

 

Prioriteringsgrupp för utbildningsmaterial, HT19-VT20

  • Andrea Idbäck Wikström, Chalmers tekniska högskola
  • Annica Kaljevic, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Daniel Eriksson, Jönköping University
  • Johan Arvidsson, Uppsala universitet
  • Karolina Tuvesson, Blekinge tekniska högskola
  • Madeleine Andrén, Linnéuniversitetet
  • Maria Bek , Umeå universitet
  • Sanna Maria Vesterinen, Högskolan i Gävle

Ansvarig för referensgruppen för utbildningsmaterial är Klara Nordström, utbildningsansvarig på Ladokkonsortiet.

2019-09-17 | Klara Nordström