Lärosätenas utbildningssidor

Här länkar vi till webbsidor hos lärosäten som publicerat eget utbildningsmaterial som de tagit fram lokalt för utbildning av lärosätets Ladok-användare.

Konsortiet ansvarar inte för innehållet. Vid frågor, kontakta lärosätets lokala kontaktpersoner.

Lärosäte  Utbildningssidor
Stockholms universitet https://confluence.it.su.se/confluence/display/SK/Ladok
(
undersidor)
Malmö universitet     www.mah.se/medarbetare/ladok
(undersidor Frågor och svar samt Dokument och länkar)

Om du representerar ett lärosäte och vill att vi publicerar en länk till era utbildningssidor här, kontakta oss på utbildning@ladok.se.

2019-11-05 | Webmaster