Lärosätenas utbildningssidor

Här länkar vi till webbsidor hos lärosäten som publicerat eget utbildningsmaterial som de tagit fram lokalt för utbildning av lärosätets Ladok-användare.

Konsortiet ansvarar inte för innehållet och kan inte heller besvara frågor om det. Vi hänvisar istället till kontakt med lärosätets lokala projektledare för införande av nya Ladok.

Lärosäte  Utbildningssidor
Stockholms universitet https://confluence.it.su.se/confluence/display/SK/Ladok
(
undersidor)
Malmö universitet     www.mah.se/medarbetare/ladok
(undersidor Frågor och svar samt Dokument och länkar)

Om du representerar ett lärosäte och vill att vi publicerar en länk till era utbildningssidor här, kontakta oss på utbildning@ladok.se.

2018-10-23 | Åsa Lindberg