Ladok

Utbildning på forskarnivå: examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning 26 april 13-14

2018-04-05

Denna webbutbildning behandlar examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå. Olika fall för att utfärda examensbevis kommer att tas upp.

Några dagar innan utbildningstillfället kommer nytt utbildningsmaterial publiceras på www.ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva, vilket vi rekommenderar att deltagare tar del av innan utbildningstillfället. På utbildningstillfället visas ingen demo, istället används mötet till att besvara frågor från deltagarna.

Mötet äger rum i connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb.

Inspelningen kommer du sedan att finna på Ladok.se.