Ladok

Utbildning om uppföljningsdatabasen 22 & 28 maj

2019-04-15

Två heldagsutbildningar; 22 & 28 maj

Den 17 april är sista dagen för att skicka in din anmälan till en av utbildningsdagarna om uppföljningsdatabasen. Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen, den 22 maj och den 28 maj, för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.

Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Sista anmälningsdag 17 april

Läs mer om dagen och anmäl dig här.