Webbutbildningar

Webbutbildningarna hittar du inte längre på en samlingssida utan är numera uppdelade per utbildningsväg, där du hittar både utbildningar och utbildningsmaterial.

Utbildningsvägarna är tänkta som stöd för att identifiera vilka utbildningar och material som är relevanta för den arbetsuppgift man är intresserad av att lära sig mer om.

Vissa delar av materialet är relevant för flera utbildningsvägar och ni hittar då samma innehåll inom alla dessa utbildningsvägar.

Vi rekommenderar dock att all utbildning inleds med att lära sig grundläggande begrepp och uppbyggnad i Ladok.

Här hittar du material för grundläggande kunskaper i Ladok.

Utbildningsvägar för Ladok:

2018-07-04 | Malin Eivergard