Webbutbildningar

Titel Innehåll Agenda Inspelning och presentation
Hantering av tillgodoräknande i nya Ladok
170912
I den här webbutbildningen tar vi upp frågor som uppstått i handläggning av tillgodoräknanden och dess relation till examen i nuvarande version av nya Ladok.
 •  Kommande utbildningar
 • Översyn av tillgodoräknandehanteringen i nya Ladok
 • Vad tillgodoräknandet består av
 • Tillgodoräknandet som helhet
 • Annat resultat och annan merit
 • Tillgodoräknande kopplat till utbyte
 • Demo av systemet
 • Scenarior för tillgodoräknande
 • Utfall i examen
 • Frågor
Inspelning

Presentation

Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart
170615 & 170823
Hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.

Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, en 15 juni och en 23 augusti, där det senare tillfället är på djupare nivå.

 Ingen agenda. Inspelning del 1 2017-06-15

Inspelning del 2 2017-08-23

Samspelet mellan NyA och Ladok
170607
Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.
 • Identitetshantering (02:40)
 • Vilka uppgifter delas inte? (14:53)
 • Vem gör vad i antagningsprocessen? (16:50)
 • Förändringar jämfört med tidigare (21:23)
 • Villkorshantering i NyA (25:44)
 • Programhantering i Ladok (29:57)
 • Ladok el NyA för antagning inom program? (36:20)

Inspelning

Presentation

Systemkonfiguration
170427
Genomgång av vilka inställningar som behöver göras innan produktionssättning.
 • Behörighetsprofiler och användare (02:30)
 • Beställa behörigheter (09:05)
 • Studielokaliseringsort (10:50)
 • Antagningsomgång (17:50)
 • Perioder (20:25)
 • Aktivera återautentisering (24:10)
 • Aktivera aviseringar (26:14)
 • Dokumentkonfiguration (26:14)
Systemkonfiguration-170427

Inspelning

Programhantering och studieplan del 2
170321
Fortsättning på programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.  Se även Lathundar Inspelning Programhantering och studieplan del 2
Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
170310
Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen
 • Infrastrukturen i Ladok3
 • Vad är ett informationsobjekt?
 • Befintliga informationsobjekt
 • Hur representeras informationen från Ladok2 i Uppföljningsdatabasen i Ladok3 – genomgång av respektive informationsobjekt utifrån L2 perspektivet
 • Ännu ej prioriterade informationsobjekt
 • Nya kravönskemål
 • Exempel på SQL-frågor
Inspelning informationsobjekt och tabellstruktur

(tyvärr är ljudet  i en del av inspelningen inte bra)

Informationsobjekt-Uppfoljningsdatabasen

Utbildning på forskarnivå
170221
Detta är del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Del 1 är Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå längre ner på denna sida.
 • Demo av funktionalitet
Inspelning Forskarutbildning del 2

Ingen presentation, endast demo.

Verifiering av data
170216
Genomgång av hur ska man göra verifieringen, vilka krav som finns från den nationella förvaltningen och eventuella ytterligare verifiering man kan tänkas vilja göra.

Länkar:

 • Genomgång av “normalproduktionssättning”, Steg och Tidsplan
 • Verifiering långt före produktionssättning
 • Verifiering under verifieringsperioden
 • Verifiering vid skarp produktionssättning
Inspelning Verifiering av Data

Webbutb-verifiering

Utbildningsmallar i nya ladok 170214
Typer av mallar, vilka egna mallar som behöver skapas.
Hur man bygger upp och underhåller en lokal mall och vilka inställningar som finns.
 • Utbildningsinformation – modell
 • Utbildningsmallar
 • Nationell och lärosätes (lokal) utbildningsmall
 • Begrepp i utbildningsmall
 • Demo
 • Versioner av lärosätes utbildningsmall
 • Anpassa lärosätets utbildningsmall
Inspelning Utbildningsmallar

Presentation_Utbildningsmallar

Bevishandläggning 170214  Hur man handlägger ett bevisärende.
 • Annat resultat
 • Annan merit
 • Kommande förbättringar
 • Demo av systemet:
 • Student har läst kurser inom ett program och ansöker om examen i studentgränssnittet
 • Student har läst kurser vid det egna lärosätet, utländskt lärosäte och annat svenskt lärosäte och vill få en examen
Inspelning Bevishandläggning

Bevishandläggning_webbutbildning

Bevisinformation 170206 Hur man lägger upp mallar och kataloginformation.
 • Begrepp i nya Ladok
 • Vad konverteras från gamla Ladok/vad måste göras i nya Ladok?
 • Demo av systemet
 • Grunddata: dokumentmall och dokumentkonfiguration
 • Bevisinformation: bevistyp, bevisbenämning, beviskombination, bevistexter
 • Tips och länkar
Inspelning Bevisinformation

Bevisinformation_webbutbildning

Grunddata 170127 En genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.
 • Vad är grunddata? – definitioner
 • Hur fungerar det?
 • Hur hanterar IK:n grunddata?
 • Registervård
 • Kommande förbättringar
Inspelning av utbildning Grunddata

Presentation grunddata

Programhantering och studieplan 170112
Introduktion av konceptet kring programhantering och studieplan. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.
 • Programtillfällesstruktur
 • Påbörja utbildning
 • Studieuppföljning
 • Fortsatta programstudier
 • Tillfällesbyten
Inspelning Programhantering och studieplan
Programstudier-Studieplan
Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå 161124
Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.
 • Utbildningsinformation – förberedelse
 • Lägga in antagning
 • Skapa/lägga till innehåll. Påbörja utbildning.
 • Komplettera/Ändra innehåll
 • Rapportera resultat
 • Rapportera studieaktivitet/-finansiering
 • Övrigt
 • Pågående utveckling
Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå

Presentation Forskarnivån

2017-09-14 | rebecka guzman