Kommande utbildningar

Utbytesstudier, 27 mars

Utbildningstillfället behandlar upplägg och hantering av utbytesstudier, med följder i uppföljning och bevis.

Några dagar innan utbildningstillfället kommer vi att publicera förinspelade demos och en ny lathund som du kan titta på och läsa igenom före själva utbildningstillfället. På så sätt kan alla lärosäten testa sin data innan utbildningstillfället och du som deltagare får tid att tänka igenom vilka frågor du vill ställa.

Skicka gärna eventuella frågor i förhand till Klara Nordström eller Anders Vestin, som håller i utbildningen.

Mötet äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/ladok-utb kl 11-12 och kommer att finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.

Kommande utbildningstillfällen

Andra områden som är prioriterade för kommande utbildning är: avancerad hantering i studiedeltagande (tillfällesbyten mm), studieavgifter samt hantering i Ladok efter anmälning, urval i NyA och resultatrapportering samt examenshantering för utbildning på forskarnivå .

Vi ber att få återkomma med tid och plats för utbildningstillfällena.

Vänligen kontakta Klara Nordström, utbildningsansvarig, vid frågor.

2018-03-05 | rebecka guzman