Kommande utbildningar

2017-08-23 11:00 – 12:00
Webbutbildning: Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart (fördjupning)

Vänligen kontakta Anna Åhnberg, utbildningsansvarig, vid frågor.

2017-07-05 | rebecka guzman