Kommande utbildningar

Handlägga tillgodoräknande
171121 11:00-12:00

Scenarier för tillgodoräknande del 1
171207 11:00-12:00
Scenarier för tillgodoräknande del 2

Planera studier, studieplan
171026 11:00-12:00
Hur får studenten innehåll i sin studieplan?

171107 11:00-12:00
Hantera studenter på program med inriktning
171206 11:00-12:00
Hantera utresande student, med följder i uppföljning och bevis

Forskarnivå
171128 11:00-12:00

Grundflödet för forskarstuderande – från skapa ämne till dokumentera deltagande och resultat
171219 11:00-12:00
Exempel på forskarnivå med utfall i examen

Uppföljning, utdata, använda grupper
171031 11:00-12:00
Repetition av grundläggande handhavande i uppföljning, samt presentera nyheter
171122 11:00-12:00

Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
171205 11:00-12:00
Uppföljning på forskarnivå

Systemadministration – studentdata, grunddata, behörigheter
171024 11:00-12:00
Studentinformation – interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten

Vänligen kontakta Anna Åhnberg, utbildningsansvarig, vid frågor.

2017-10-03 | rebecka guzman