Systemdokumentation i pdf

Här finner du systemdokumentationen i pfd-form. Bilagor som finns i Confluence finns inte med i pdf:erna.

Nedan finner du förklaringar kring vad respektive fil innehåller:

Systemdokumentation: Innehåller såväl begreppslista, funktionsbeskrivning och de olika delarna i uppföljning.
Begreppslistan: Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.
Funktionsbeskrivning: Dokument som beskriver de olika funktionerna.
Uppföljning: Uppföljningsdatabasen, Uppföljning och Utdata.

Version 1.0
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 0.99
Systemdokumentation
– Begreppslista
Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.98
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.97
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 0.96
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
Version 0.95
Systemdokumentation
– Begreppslista
– Funktionsbeskrivning
– Uppföljning
2018-03-19 | rebecka guzman