Systemdokumentation i pdf

Här finner du systemdokumentationen i pfd-form. Bilagor som finns i Confluence finns inte med i pdf:erna.

Efter den 9 augusti 2018 kommer den här sidan att försvinna och pdf:erna hittas längst bak i systemdokumentationen.

Nedan finner du förklaringar kring vad respektive fil innehåller:

Systemdokumentation: Innehåller såväl begreppslista, funktionsbeskrivning och de olika delarna i uppföljning.
Begreppslistan: Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.
Funktionsbeskrivning: Dokument som beskriver de olika funktionerna.
Uppföljning: Uppföljningsdatabasen, Uppföljning och Utdata.

Version 1.8
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.7
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.6
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
Uppföljning
Version 1.5
Systemdokumentation
Begreppslista
Funktionsbeskrivning
– Uppföljning

2018-07-06 | Malin Eivergard