Systemdokumentation

Idag används olika versioner av systemet parallellt av lärosätena vilket innebär att det finns flera aktiva versioner av dokumentationen.

När alla lärosäten helt gått över till nya Ladok stängs samtliga versioner förutom den kompletta ner.

Här hittar du den senaste versionen av systemdokumentationen.

Du kan även ta del av:

2018-03-19 | Malin Eivergard