Material för lokala utbildare

Övningar-kring-Grupp Övningar-kring-Programtillfällesstruktur-1

Ämne

E-learning handhavande
Powerpointpresentation för klassrumsutbildning Övningar
Frågor för prov
Användare med läsbehörighet Läsa information i Ladok

Läsa information i Ladok SCORM

Läsa information i Ladok x x
Grupphantering x Grupper Övningar kring Grupp x
Resultatrapportering och attestering Rapportera och attestera

Rapportera SCORM

Attestera SCORM

Hantera kurstillfälle – rapportera resultat Övningar Resultathantering Rapportera och attestera Testfrågor
Resultatrapportering och attestering på engelska – material tas fram under våren
 Certify results

Certify SCORM

Report results

Report results SCORM

Studieplan
Kommer i vår Kommer i vår Kommer i vår x
Programtillfällesstruktur Koncept om programtillfällesstruktur – webbkurs

Koncept om programtillfallesstruktur SCORM

Programtillfällesstrukur Programtillfällesstruktur övningar x
Utbildning på forskarnivå – material tas fram under våren
Uppföljning – material tas fram under våren
Tillgodoräknande – material tas fram under våren

x = underlag kommer inte tas fram

Konsortiet tar fram utbildningsmaterial som kan användas vid utbildning av slutanvändare på lärosätet. Materialet består av e-learningkurser, ppt-presentationer för klassrumsutbildning, förslag på övningsuppgifter och frågor för prov.

E-learningkurserna kan användas för sig eller i kombination med klassrumsundervisning. En rekommendation är t.ex. att skicka ut åtkomts till en e-learingkurs någon vecka innan en klassrumsundervisning eller ett övningstillfälle, i syfte att förbereda användarna och ge dem längre inlärningstid. E-learningkurserna kommer att finnas både som länk till en webbsida och i SCORM-format, som lätt kan importeras i en lärplattform. Det går inte att redigera i e-learningkurserna.

Presentationerna är uppbyggda så att själva bilderna innehåller minimalt med text, instruktionerna finns istället i bildernas anteckningsfält. På så sätt kan presentationerna lättare anpassas och redigeras på varje enskilt lärosäte.

Övningsförslagen är generella och kräver att varje lokal utbildare själv tar fram testdata. De flesta användare känner sig mer trygga om de får använda koder och utbildningar som de känner igen. Om man vill kontrollera användarnas inlärda kunskaper efter utbildningen kan man bygga upp prov med hjälp av frågorna.

Efter en avslutad utbildning kan man som användare behöva ytterligare stöd. Därför har vi tagit fram lathundar.

Materialet ovan har tagits fram inför införandet av nya Ladok på Malmö högskola. Länkar till materialet läggs in i listan vartefter det blir färdigt. Allt material är generellt och kan användas oberoende av lärosäte.

2017-06-21 | rebecka guzman