Lathundar

Här hittar du Lathundar som kan användas som stöd när du arbetar i nya Ladok. Lathundarna uppdateras löpande då förändringar sker i funktionaliteten i systemet.

 

Lathund Innehåll Tillagda funktioner
Lathund Ladok 86 Programplanering
Lathund Ladok 86 Programplanering (PDF)
Bygga enkel programtillfällesstruktur med studieval
Lathund Ladok 84 Utdatauppföljning
Lathund Ladok 84 Utdatauppföljning (PDF)
Sök population, hantera adresslista i Excel (pnr)  
Lathund Ladok 84 Studiedeltagande
Lathund Ladok 84 Studiedeltagande (PDF)
Tillfällesbyte, spärra, utbytesstudier  
Lathund Ladok 84 Rapportera resultat
Lathund Ladok 84 Rapportera resultat (PDF)
Rapportera och attestera, grupper, aktivitetstillfällen, resultatnoteringar, kortkommandon Underkända resultat visas i resultatöversikten
Lathund Ladok 84 Programplanering
Lathund Ladok 84 Programplanering (PDF)
Bygga enkel programtillfällesstruktur med studieval  
Lathund Ladok 84 Bevis och tillgodoräknande
Lathund Ladok 84 Bevis och tillgodoräknande (PDF)
Annan merit, annat resultat, tg, massutfärda kursbevis  
Lathund Ladok Forskarnivå 84
Lathund Ladok Forskarnivå 84 (PDF)
   
Lathund Ladok Studentgränssnitt 81
Lathund Ladok Studentgränssnitt 81 (PDF)

 

Tidigare lathundar
Lathund Ladok 83
Lathund Ladok 83 (PDF)
Lathund Ladok 82
Lathund Ladok 82 (PDF)
Lathund Ladok 81
Lathund Ladok 81 (PDF)
Lathund Ladok 81
Lathund Ladok 81 (PDF)
Lathund Ladok 80
Lathund Ladok 80 (PDF)
Lathund Ladok 77
Lathund Ladok 77 (PDF)
2017-09-19 | rebecka guzman