Ladok

Uppskattad användarträff på Uppsala universitet

2019-02-08

Ladoks användbarhet var ämnet för två träffar som anordnades onsdagen den 6 februari vid Uppsala universitet. Anders Stenebo och Anna Sandberg Telléus från Ladokkonsortiet visade upp upp Ladoks startsida och dagen fokuserade på hur vi kan skapa förbättringar, speciellt vad gäller resultatrapportering.

Användarna kom från alla vetenskapsområden, med både kursadministratörer, studievägledare, lärare och examinatorer närvarande.

– Vi fick se förslag, vi fick lyssna in varandra och sen hade vi en dialog kring den kommande utvecklingen av systemet. Att få den här direkta kontakten och responsen på vad vi tycker är otroligt positivt, sa Jennifer Aulin, kursadministratör och studievägledare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Överlag var mötet mycket uppskattat; ”ett mycket konstruktivt och effektivt möte” som en lärare uttryckte det.

En forskargrupp har följt införandet av Ladok vid Uppsala universitet. Gerolf Nauwerck, doktorand som ingår i forskargruppen kommenterar;

– Användbarhetsexperten har en central roll i sådana här stora projekt och att åka ut och lyssna på användarna har stor betydelse, för båda parter. Vi vet också att användarcentrering är en framgångsfaktor för uppnå hög användbarhet i ett system. När man ser användarexperterna från konsortiet i aktion är det också uppenbart att de har det som krävs, djupa domänkunskaper och en förmåga att balansera olika olika krav.

Intresserad av en användarträff?

Fler användarträffar med lärosäten planeras framöver.
Vid intresse mejla till: anders.stenebo@umu.se