Ladok

Uppföljning kvartal ett 2020 och uppstart av planering för 2021

2020-05-12

Ladokstämman 2019 beslutade om verksamhetsinriktning 2020-2022 med mål och ekonomiska ramar för 2020 och inriktning för 2021 och 2022.

Nu är kvartal ett passerat och det är dags för en delrapport. Här kan ni läsa en sammanfattning av hur vi ligger till mot verksamhetsplanen:

Den 28 april träffades Ladoks konsortieledningen  SUHF:s VP-grupp.  Syftet med mötet var att starta arbetet med verksamhetsplanen för 2021 och att fånga upp de viktigaste utvecklingområdena för Ladok.

Några områden som lyftes upp inför 2021 är:

  • Förbättringar vad gäller sena förändringar och registervård
  • Fortsätta förbättringar till administration av forskarutbildningar
  • Förbättra API:er och integrationer till Ladok
  • Rättningar och förbättringar till redan levererad funktionalitet
  • Resultatrapportering