Ladok

Uppdaterade lathundar för kurs-och examensbevis

2020-11-03

Nu har lathundarna för kurs- och examensbevis delats upp i likhet med resten av utbildningsmaterialet. Det innebär att eventuella länkar från lokalt utbildningsmaterial till de tidigare lathundarna, behöver uppdateras.

Den tidigare lathunden Handlägga bevis har nu delats upp enligt följande. Länkar till power point-versionen av respektive lathund hittar du inom parenteserna.

Den tidigare lathunden Bevisförberedelser har nu delats upp enligt följande: