Ladok

Uppdaterad webbutbildning för resultatrapportering

2018-04-16

Uppdaterad webbutbildning för resultatrapportering

Den webbutbildning som finns som stöd för användare som rapporterar och attesterar resultat i Ladok har nu uppdaterats. Uppdateringen består främst av nya skärmdumpar, då flera delar som kurserna berör har ändrat utseende eller beteende sedan materialet togs fram för nästan ett år sedan. Språket har setts över och förbättrats där brister fanns.

Uppdateringen gäller följande webbutbildningar där länkarna leder till sidorna på ladok.se där utbildningen finns:

En webbutbildning har även tagits fram för att läsa information i Ladok på engelska: