Ladok

Uppdaterade e-learnings för resultatrapportering

2018-04-16

Uppdaterade e-learnings för resultatrapportering

De e-learning kurser som finns som stöd för användare som rapporterar och attesterar resuiltat i Ladok har nu uppdaterats. Uppdateringen består främst av nya skärmdumpar, då flera delar som kurserna berör har ändrat utseende eller beteende sedan e-learningen togs fram för nästan ett år sedan. Språket i kurserna har setts över och förbättrats där brister fanns.

Uppdatering gäller följande e-learning (länkarna leder till sidorna på ladok.se där e-learningen finns):

En ny e-learning har även tagits fram för att läsa information i Ladok på engelska (motsvarande e-learning ’Läsa information i Ladok’):