Ladok

Team ger bättre stöd till lärosätena

2018-11-30

Under hösten har verksamhetsstödet delats upp i tre verksamhetsteam, med ansvar för motsvarande områden av systemet som utvecklingsteamen inom konsortiet. Anna Åhnberg som ansvarar för verksamhetsstöd berättar varför.

–        Vi kommer snart att ha helt andra förutsättningar när alla lärosäten är produktionssatta. Vi vet också att lärosätena har behov av ett stärkt stöd för sin Ladok-verksamhet. För att kunna möta det behovet har vi skapat team inom verksamhetsstöd, som tar ett gemensamt ansvar för såväl utveckling av Ladok som stöd till lärosätena.

Varför team som bara ansvarar för delar av systemet?

–        Det är ogörligt att vara expert på alla delar av systemet. Vi tror att det är bättre att fokusera på några specifika områden. Att ha tre team med samma inriktning som utvecklingsteamen gör att vi får en större tydlighet i arbetet gentemot utvecklarna. Att arbeta i team främjar också delat ansvar och delad arbetsbörda och gör att vi inte blir lika sårbara.

Vilket ansvar har teamen?

–        Varje VS-team har ansvar för att både ge lärosätena det stöd de behöver inom teamets områden samt att göra behovsanalyser och driva utvecklingen av systemet inom sina delar av systemet. Det innebär arbetsuppgifter som kravställning, verifiering av utvecklade funktioner, nationell administration, delta i support och framtagning av utbildningsmaterial med mera.

Hur ska teamen arbeta?

–        Teamen är självorganiserande inom sig och avgör alltså själva vem som gör vad och på vilket sätt det ska göras. I och med att arbetet är komplext, kunskapsintensivt och föränderligt behöver teamets medlemmar själva få styra sitt arbetssätt. I de processer vi har som innebär en kontakt med lärosätena behöver vi dock en samordning – det ska inte märkas för lärosätenas personal vilket team man har kontakt med!

Vilken kontakt har teamen med lärosätena?

–        Eftersom varje team hjälps åt med både behovsanalys, support och utbildning så kommer i princip alla medlemmar i teamen att ha kontakt på något sätt med lärosätena. Det kan ske via workshops, användarintervjuer, supportärenden i Jira eller utbildningstillfällen.

 Har teamen kommit igång?  

–        Teamen är i startfasen i väntan på att sista produktionssättningen genomförs vecka 49. Efter årsskiftet kommer de fullt ut att ha påbörjat sitt gemensamma arbete.

De tre verksamhetsteamen

Team 1 – Examen, Resultat, Studentgränssnittet
Teammedlemmar: Gunnar Råhlén (BTH), Anna Sandberg Telléus (GU), Elisabeth Larsson (KI), Anette Eriksson (KAU)

Team 2 – Utbildningsinformation, Studiedeltagande, Uppföljning
Teammedlemmar; Jan Winkle (MAU), Karin Schelén (LTU), Katja Taavo (KI), Jan Johansson (HJ), Victor Claesson (MDH)

Team 3 – Externa integrationer, Studentinformation, Kataloginformation 
Teammedlemmar; Linda Strand Lundberg (KAU), Carina Ytterström (KTH), Matz-Ola Cajdert (ORU), Hans Persson (LU)