Planerad funktionalitet

Konstfack är först ut att börja använda Ladok för utbildningsplanering. Näst på tur är Sveriges lantbruksuniversitet som håller på att utbilda användare, de börjar successivt använda systemet under våren 2022. Den funktionalitet som utvecklas släpps först till de lärosäten som hjälper oss att testa (Konstfack, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Röda Korsets högskola). Allteftersom funktionaliteten testas släpps den till alla lärosäten i Ladoks miljöer, läs här om det vi levererat till alla lärosäten. Lathundar och filmer för den planerade funktionaliteten finns samlat på utbildningssidan för planerad funktionalitet. Vi uppdaterar APIet löpande så att den information man lägger in i Ladok går att få ut via integrationer.

Planerade leveranser första halvåret 2022

  • Utökade sökmöjligheter för tillfällen och möjlighet att själv välja ingående kolumner i listvyn.
  • Utökade möjligheter att masshantera fler attribut i utbildningsinformation.

Planerad funktionalitet längre fram

Vi jobbar löpande med förbättringar till all levererad funktionalitet. Övrig funktionalitet prioriteras främst i dialog med mållärosäte 2. Nedanstående funktionalitet bedömer vi kommer att finnas på plats innan sommaren 2023:

  • Bättre översikt över utbildningsutbudet för att kontrollera hur klart utbudet är.
  • Individuella att-göra-listor och aviseringar i processtödet.
  • Möjlighet till personkopplingar på utbildningar och tillfällen.
  • Förbättringar i hanteringen av strukturer (främst programtillfällesstrukturer) vad gäller inmatning, kopiering och visning.
  • Utökade sök- och visningsmöjligheter för utbildningar och tillfällen.
  • Fler möjligheter till uppföljning av utbildningsinformation.

 

 

 

2022-04-22 | Webmaster