Ladok

2019-11-07

Uppdateringar i vägledningen och utbildningsmaterialet om medarbetarrättigheter och resultatrapportering

Ladok vägledning fylls hela tiden på, och det senaste tillägget är en beskrivning av hur medarbetarrättigheter på olika sätt kan ge Ladokanvändaren rättighet att rapportera resultat i olika vyer. Vägledningen beskriver i olika scenarier hur användaren som har getts medarbetarrättigheter kan rapportera via: betavyn för att hantera resultat för enskild student, vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.

Du hittar vägledningen här (sidan kräver inloggning)

I utbildningsmaterialet på ladok.se finns guider som beskriver handhavandet för den användare som ska rapportera via betavyn för att hantera resultat för enskild student, via vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt via vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.

Du hittar utbildningsmaterialet här.

2019-09-12

Referensgruppen för utbildning av Ladokanvändare har varit igång i ca ett år, och delar av gruppen kommer nu bytas ut för att få en spridning av de lärosäten som är representerade i gruppen. Vi söker nu 3 nya deltagare till gruppen.

Som deltagare i referensgruppen för utbildning är du med och ger input till utbildningarna som ges av konsortiet, t.ex. prioritering av inkomna önskemål, hur materialet ska utformas och målgruppen för det. Du kan också diskutera frågor kring utbildningen av Ladokanvändare som ni ger på lärosätet med de andra deltagarna i referensgruppen.

Referensgruppen träffas i webbmöten ca 1 timme per månad. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan förekomma vid enstaka tillfällen. Ansvarig för referensgruppen i konsortiet är utbildningsansvarig Klara Nordström.

Nominera deltagare senast 16 september

För att få en god representation i gruppen vill vi att lokal kontaktperson på lärosätet sänder in förslag på deltagare. Skicka med en beskrivning av dennes roll och arbetsuppgifter i er utbildning av användare i Ladok. Vi strävar efter en blandning av personer med olika arbetsuppgifter inom utbildningen, med olika utbildningsupplägg på lärosätet samt lärosäten som är olika stora sett till antal studenter.

Den lokala kontaktpersonen skickar förslag på kandidater till utbildning@ladok.se senast 16 september.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Gällande ersättning så gäller principen att lärosätet bidrar med arbetstiden medan konsortiet ersätter eventuell resekostnad.

2019-04-15

Två heldagsutbildningar; 22 & 28 maj

Den 17 april är sista dagen för att skicka in din anmälan till en av utbildningsdagarna om uppföljningsdatabasen. Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen, den 22 maj och den 28 maj, för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.

Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Sista anmälningsdag 17 april

Läs mer om dagen och anmäl dig här.

2019-04-03

I kursen demonstreras hur en administratör på lärosätet kan hantera flera programstudenter tillsammans, till exempel för att skapa grupper inom program, för att spärra flera studenter eller för att se avklarade kurser inom programmet.

För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver användaren ha kännedom om hur en students studiedeltagande hanteras individuellt. En kurs för detta finns på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande: ”E-learning studiedeltagande”.

Den nya e-learningkursen finns tillgänglig på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande i tre format:

  • Webblänk: som leder till extern hemsida där kursen publicerats.
  • SCORM-fil: ladda ner filen för att kunna lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform
  • Inbäddningskod: hämta inbäddningskoden för kursen för att lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform eller medarbetarwebb.

 

2019-04-02

Heldagsutbildning den 22 eller 28 maj

Ladokkonsortiet bjuder in till en heldagsutbildning om uppföljning, med fokus på uppföljningsdatabasen och IO- och BI-objekten. Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Innehåll

  • IO- och BI-objektens syfte och innehåll.
  • Skillnad mellan IO-objekt och BI-objekt.
  • Skillnad mellan UID och ID.
  • Skillnad mellan uppföljning i gamla Ladok och dagens Ladok.
  • Praktiska exempel och tips.

Datum och anmälan

Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.
När du anmäler dig kan du prioritera vilket tillfälle du helst önskar delta på:

• Tillfälle 1: 22 maj, kl 9-16
• Tillfälle 2: 28 maj, kl 9-16

Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, dock kan fler deltagare skickas från större lärosäten.

Anmälan görs senast den 17 april via detta anmälningsformulär.

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen.
Skicka in dem senast 8 maj till utbildning@ladok.se. Frågor besvaras i mån av tid och relevans för målgruppen för utbildningen.

Du kan givetvis även ställa frågor under utbildningsdagen.