Ladok

2019-10-10

Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Efter rapporten ”Nyttoanalys av gemensam utbildningsdatabas” beslutade Ladokkonsortiets styrelse att gå vidare och grundligare utreda möjligheten av ett gemensamt stöd för utbildningsplanering. En förstudie kommer därför att genomföras för att ge underlag till beslut om det ska byggas ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok.

Förstudie under 2019-2020

Arbetet ska vara klart under februari 2020 för att kunna gå ut till lärosätena på remiss under mars och början på april. Beslut om eventuellt fortsatt arbete ska tas på Ladokstämman 28 maj 2020.

Läs uppdragsbeskrivningen för förstudien under Ladoks utredningar.