Ladok

2019-04-15

Två heldagsutbildningar; 22 & 28 maj

Den 17 april är sista dagen för att skicka in din anmälan till en av utbildningsdagarna om uppföljningsdatabasen. Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen, den 22 maj och den 28 maj, för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.

Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Sista anmälningsdag 17 april

Läs mer om dagen och anmäl dig här.

2019-04-02

Heldagsutbildning den 22 eller 28 maj

Ladokkonsortiet bjuder in till en heldagsutbildning om uppföljning, med fokus på uppföljningsdatabasen och IO- och BI-objekten. Utbildningen riktar sig till användare som ställer SQL-frågor mot databasen, den riktar inte in sig mot den avancerade specialisten. Vi kommer bland annat att ägna tid till att gå igenom innehållet i BI/IO-objekten.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha god kännedom om hur utbildningen på det egna lärosätet är uppbyggd.

Innehåll

  • IO- och BI-objektens syfte och innehåll.
  • Skillnad mellan IO-objekt och BI-objekt.
  • Skillnad mellan UID och ID.
  • Skillnad mellan uppföljning i gamla Ladok och dagens Ladok.
  • Praktiska exempel och tips.

Datum och anmälan

Utbildningsdagen erbjuds vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.
När du anmäler dig kan du prioritera vilket tillfälle du helst önskar delta på:

• Tillfälle 1: 22 maj, kl 9-16
• Tillfälle 2: 28 maj, kl 9-16

Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, dock kan fler deltagare skickas från större lärosäten.

Anmälan görs senast den 17 april via detta anmälningsformulär.

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Skicka gärna frågor i förväg

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen.
Skicka in dem senast 8 maj till utbildning@ladok.se. Frågor besvaras i mån av tid och relevans för målgruppen för utbildningen.

Du kan givetvis även ställa frågor under utbildningsdagen.