Ladok

2019-02-27

Vilka förberedelser gjordes vid Umeå universitet innan övergången?

– Vi arbetade i många år med införandeprojektet för att förbereda inför övergången. Det lokala projektet var indelat i tre olika delprojekt; ett för integrationer, ett för registervård och ett för införande i verksamheten.

Hur gick övergången?

– Övergången gick bra och med alla förberedelser och hjälp från produktionssättningsteamet så kändes det väldigt kontrollerat och säkert.

Vilka frågor är vanligast för er lokala Ladoksupporten vid Umeå universitet?

– Direkt vid övergången till nya Ladok handlade många frågor om behörigheter mm. I övrigt är det frågor kring Forskarutbildningen som genererar mest support.

Vad tycker kursadministratörerna?

– Administratörerna har tagit sig an nya Ladok på ett bra sätt. Många tycker att det är skönt att äntligen få arbeta i det nya systemet. De som arbetar på forskarnivå tycker att Ladok kräver mer tid än förut och är mer omständligt.

Hur har lärarna reagerat på att arbeta papperslöst?

– Framförallt attestanterna tycker att det är skönt att kunna arbeta digitalt och kunna göra sina attesteringar utan att vara på plats på kontoret. Flera lärare har också uttryckt att de nu har en bättre överblick över ”sin” kurs.

Har studenterna några kommentarer?

– I samband med att nya Ladok produktionssattes vid Umeå universitet lanserades en ny studentwebb som studenterna använder. Där kan de anmäla sig till tentamen, registrera sig och se sitt schema. Vad gäller vissa Ladoktjänster, som att ta ut intyg, hänvisas de till det nationella studentgränssnittet. Vi har inte hört några kommentarer från studenterna.

Vilka fördelar ser ni med det nya systemet?

– Mer lättillgängligt och mindre pappershantering. En annan stor fördel är att lärarna kan gå in i Ladok och få information om till exempel studieprestationer direkt, utan att gå via en administratör.

Är det något ni saknar från det gamla systemet?

– Registervård och en del utdata var bättre i gamla Ladok. Även möjligheten att enkelt kunna göra slagningar med SQL direkt mot databasen.

Hur ser ni på den agila utvecklingsmetoden och att systemet uppgraderas med jämna mellanrum?

– Det är positivt att systemet ständigt förbättras och att ny funktionalitet levereras oftare.

Har ni några önskemål för framtiden?

– Mer möjlighet till registervård och utdata.