Ladok

2019-11-11

Påminnelse om supportstugor med CSN respektive migrationsverket

 Supportstugorna som hålls den 21 november tillsammans med CSN respektive migrationsverket är ett tillfälle för lärosätena att få svar på sina frågor till respektive myndighet. Det är därför viktigt att skicka in de frågor som ni vill ha svar på under supportstugorna i tid.

Observera! Sista dag att skicka in frågor är 14 november.

Skicka frågorna till: utbildning@ladok.se

Om frågor inte kommer in kan supportstugorna tyvärr komma att ställas in.

Läs mer om supportstugorna här. 

2019-09-09

Precis som under det gånga läsåret kommer Ladokkonsortiet erbjuda en supportstuga om terminsstarten. Denna termin hålls supportstugan efter terminsstart, för att fånga upp de frågor som kommit upp inför, under eller efter terminsstarten.

Under supportstugan kommer du kunna ställa frågor som berör terminsstarten till representanter från verksamhetsteamen och supporten i Ladokkonsortiet. Du kan också passa på att ställa frågor till personer från andra lärosäten som också deltar under supportstugan.

Datum och tid: 12 september, kl 10.00-11.00.
Plats: Zoomrum https://mau-se.zoom.us/j/159883455

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor senast 10 september

Du får gärna skicka in frågor eller önskemål om en demonstration i förväg, för att få så bra svar som möjligt. Skicka in frågor senast 10 september till utbildning@ladok.se.

Det går även bra att ställa frågor under mötet.

 

2019-05-20

Välkomna till supportstuga om medarbetarrättigheter

Nu börjar flera lärosäten att komma igång med att lägga upp medarbetarrättigheter och använda den nya startsidan. För att besvara eventuella frågor som dyker upp under övergången till medarbetarrättigheter bjuds alla lärosäten in till en supportstuga. Under supportstugan kommer utvecklare och verksamhetsexperter på Ladokkonsortiet besvara frågor från er på lärosätena om medarbetarrättigheter.

Det är också ett bra tillfälle att ställa frågor till andra lärosäten kring deras hantering av medarbetarrättigheter.

Datum och tid: 27 maj, kl 14.00-15.00
Plats: Zoom-möte:https://mau-se.zoom.us/j/980755888

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka frågor senast 22 maj

Det är möjligt att skicka frågor i förväg, eller önskemål om att se en demonstration av ett specifikt fall. Frågor och önskemål skickas in senast den 22 maj till: utbildning@ladok.se.

Ni är självklart välkomna att ställa frågor under mötet också.

2019-04-24

Välkommen till vår supportstuga om utbytesstudier

Mötet ägnas åt att besvara lärosätens frågor kring hur utbytesstudier hanteras i Ladok.

Datum och tid: 2 maj, kl 13.00-14.00
Plats: Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/775502169

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka dina frågor senast 26 april

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren.
Skicka in frågor till utbildning@ladok.se senast 26 april. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

2019-03-19

Medarbetarrättigheter och ny startsida

En ny version av startsidan kommer finnas tillgänglig i Ladok från och med 28 mars (vid uppdatering till version 1.24 ). Den nya startsidan kommer att fungera parallellt med den nuvarande startsidan under en övergångsperiod. Ambitionen är att den nya startsidan ska vara standard för användare som attesterar och rapporterar vid terminsstart HT19.

Den nya startsidan kommer endast fungera för användare som har rättigheter att attestera respektive rapportera via funktionen ”Medarbetarrättigheter”. Den kan alltså inte användas av användare som endast är kopplade till kursen enligt den gamla hanteringen via kursvyn.

Under supportstugan kommer vi att beskriva hur hanteringen fungerar och även visa i gränssnittet. Ni är välkomna att ställa frågor kring den nya startsidan och hanteringen av medarbetarrättigheter.

Datum och tid: 8 april, kl 13.00-14.00
Plats: Zoom; https://mau-se.zoom.us/j/979719621

Supportstugan spelas in och kommer finnas tillgänglig på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor i förväg

Ni får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka in frågor till utbildning@ladok.se senast 4 april. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.