Ladok

2019-11-20

Under en heldag, onsdagen den 20 november, samlades representanter från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF för att tillsammans med konsortiets ledningsgrupp gå igenom målen i verksamhetsplanen.

För första gången har konsortiet bett representanter från SUHF att hjälpa till i arbetet med prioriteringarna i verksamhetsplanen. Deltagarna i den rådgivande gruppen var utvalda av SUHF och träffade konsortieledningen för att föra fram sina synpunkter kring verksamhetsplanens mål och prioriteringar.

Olika lärosäten har olika förutsättningar, så många resonemang handlade om att resonera och diskutera olika infallsvinklar och hitta lösningar som kan komma alla lärosäten till godo. Ett exempel var konsortiets utbildningsmaterial som uppdateras vid varje sprint. Vid de större lärosätena tar man ibland fram eget utbildningsmaterial medan de mindre lärosätena använder konsortiets guider. Delas utbildningsmaterialet upp i kortare delar blir det enklare att använda för både mindre och större lärosäten och det blir dessutom lättare att anpassa lokalt.

Under mötet gick man tillsammans igenom målen med utgångspunkt från lärosätenas olika förutsättningar och alla deltagare fick tillfälle att framföra sina åsikter vad gäller prioriteringsordningen på målen.

– Det är första gången som vi har haft en rådgivande SUHF-grupp och det känns bra att lärosätenas representanter stödjer oss i arbetet med prioriteringarna i verksamhetsplanen. Nästa steg blir att styrelsen tar beslut om verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte den 6 december, berättar Mauritz Danielsson, konsortiechef.

Röster kring prioriterade mål:

– Prioriterat för oss är utdatafunktioner och uppföljning.

– Det finns många frågor som är viktiga och borde prioriteras men tre frågor som hamnar högt är behörigheterna, utdata och uppföljning.

– Det som borde prioriteras är att studenterna kan se sina resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.

– Högt upp på listan hamnar möjligheten att kunna rätta och registervårda.

SUHF-gruppens deltagare:

 • Cilla Häggkvist, bitr. studieadministrativ chef vid Uppsala universitet samt ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.
 • Linda Severinsson, studieadministrativ chef vid Högskolan Väst.
 • Katarina Berglund Jonsson, studieadministrativ chef vid KTH.
 • Mats Möller, it-chef vid Karlstads universitet.
 • Magnus Annerfalk, it-chef vid Högskolan i Skövde.
 • Gun Wallius, Ladokexpert vid Göteborgs universitet.
 • Karin Magnusson, Ladokexpert vid Södertörns högskola.

Från Ladokkonsortiet deltog: Mauritz Danielsson, Catherine Zetterqvist, Staffan Ekstedt, Anna Åhnberg och Malin Zingmark.

Agenda:

 • Inledning och arbetet med verksamhetsplanen. VP2019, Mauritz Danielsson.
 • Målen för grundläggande förvaltning, Catherine Zetterqvist och Staffan Ekstedt.
 • Genomgång/diskussion övriga mål, Catherine Zetterqvist, Mauritz Danielsson, Anna Åhnberg och Staffan Ekstedt.
 • Fortsatt genomgång övriga mål. Saknas något mål?
 • Prioritering, Malin Zingmark.
 • Nästa steg i arbetet, Mauritz Danielsson.