Ladok

2020-02-14

Ladok utvecklas med hjälp av en grupp med representanter från lärosätena. Gruppen har fram till nu haft namnet Prioriteringsgruppen, men byter namn till Prioriteringsrådet.

Rådet träffas varannan vecka och deltagarna bistår produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

Här kan du läsa om vilka deltagarna i rådet är.