Ladok

2019-06-04

Den 3 juni träffades prioriteringsgruppen på Wallingatan i Stockholm. 7 av de 9 deltagarna var på plats tillsammans med Catherine Zetterqvist, produktägare.

En av punkterna för dagen var den enkät som skickades ut för en tid sedan, där alla lärosäten erbjöds att lista vilka 5 förbättringar som de tyckte var viktigast. 28 lärosäten har svarat på enkäten och prioriteringsgruppen gick igenom de inkomna svaren. Genomgången visade på bredden av önskemål. Några återkommande synpunkter var förbättringar för intyg, förbättrade registervårdsfunktioner, bättre stöd i uppföljning och utdata, förbättring av ansökan om tillgodoräknande via student.ladok.se, förenklingar vad gäller sammanslagning av personnummer, förenklad process vid ändring av resultat. Andra svar tog upp utvecklingen av en gemensam utbildningsdatabas, att minska antal klick i systemet och förbättrad tangentbordsnavigering.

Prioriteringsgruppen har möten varannan vecka, antingen via telefon, video eller som idag när alla som har möjlighet träffas. Eftersom deltagandet är tidsbegränsat och deltagarna byts ut har vissa suttit längre medan andra är relativt nya. Så här berättar deltagarna själva om hur de upplever prioriteringsgruppen.

– gruppen ger en annan inblick och förståelse jämfört med när vi bara utgår från vårt eget lärosäte. Jag har också kommit att förstå att verksamhetens önskemål kan verka enkla att åtgärda men det tar tid att utreda och kräva mycket utveckling. Vid lärosätet ser vi naturligtvis till våra lokala omständigheter men här får vi en annan helhetsbild-

– vi i prioriteringsgruppens ska vara rådgivande vad gäller vad som ska prioriteras och åtgärdas först men det är verksamhetsplanen tillsammans med lärosätena som sätter agendan för utvecklingen.  Det kan upplevas som resurskrävande men det är en kombination som tillåter flera olika nivåer av verksamheten att delta med synpunkter.

– för mig är det viktigt att komma så nära användarna och verksamheten som möjligt. Det är också dessa önskemål som jag tar med mig. Jag blir ibland kontaktad av lärosäten som är i samma storlek som mitt eget eftersom det finns liknande erfarenheter och behov av utveckling.

– Jira är den primära vägen för alla lärosäten att lämna önskemål men att vi ses så här ger oss en möjlighet att diskutera tillsammans vilket är nödvändigt för att komma ner på djupet av en fråga.

– det är en intressant roll att ingå i prioriteringsgruppen eftersom vi både är representanter för vårt eget och andra lärosäte och samtidigt ingår i gruppen och representerar konsortiet.

Läs mer om Prioriteringsgruppen.

 

Fr v; Håkan Fasth, Karim Andersson, Camilla Gustavsson, Jan Winkle, Karolina Tuvesson.
Fr v; Catherine Zetterqvist, Karolina Tuvesson, Gunnar Råhlén, Håkan Fasth.
Fr v; Stellan Englén, Catherine Zetterqvist, Karolina Tuvesson, Gunnar Råhlén, Håkan Fasth, Jan Winkle.