Ladok

2019-11-28

Nu är prioriteringsgruppen för 2020 utsedd. Lärosätenas lokala kontaktpersoner har sänt in förslag på deltagare och gruppen för 2020 består av sju representanter från olika lärosäten.

Prioriteringsgruppens träffas varannan vecka och är en rådgivande grupp till produktägaren och konsortiet i  de löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.  Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Deltagare i prioriteringsgruppen 2020

Från lärosäten

  • Karolina Tuvesson, BTH   2019-2020
  • Stellan Englen, CTH  2019-2020
  • Camilla Gustafsson, MDH  2019-2020
  • Dennis Lundberg, MDH  2019-2020
  • Karim Andersson, LU  2020-2021
  • Håkan Fasth, HH  2020-2021
  • Gun Wallius, GU     2020-2021

Deltar från konsortiet gör Catherine Zetterqvist, LNU, produktägare för Ladok och Anette Eriksson, KAU, administrativt stöd.

Här kan du följa gruppens arbete.  (Länken ligger bakom inloggning).