Ladok

2019-10-08

Den 8 oktober var det möte med lokala objektägare.

Från Ladokonsortiet deltog konsortieledningen och berättade om kommande utveckling, aktuellt från drift och verksamhetsstöd. Från lärosätena var det många som var  engagerade i frågan om en gemensam utbildningsdatabas.

Ladokstyrelsen har godkänt rapporten ”Nyttoanalys av gemensam utbildningsdatabas” och en mer omfattande förstudie som utreder de olika aspekterna av en gemensam utbildningsdatabas ska vara klar i god tid innan stämman den 28 maj 2020. Först då fattas ett beslut.

Vid frågan om resurser kommer att tas från utvecklingen av Ladok och omdirigeras till utbildningsdatabasen poängterade Mauritz Danielsson att målet fortfarande är att utveckla de funktioner i Ladok som lärosätena behöver. Om en gemensam utbildningsdatabas ska utvecklas måste mer resurser till.

Idag finns flera olika versioner av utbildningsdatabaser och vissa lärosäten har ingen alls. För att kunna planera framåt var det många som kommenterade vikten av en tydlig tidsplan för projektet så att alla lärosäten har ett datum att förhålla sig till.

Vad var den viktigaste punkter på agendan? Några röster från dagen:

– Det viktigaste var att vi tillsammans kunde diskutera en gemensam utbildningsdatabas.

– Sammanslagning av identiteter.

– Gemensam utbildningsdatabas är det mest angelägna just nu. Samtidigt som vi talar om en gemensam bas så borde vi också tala om gemensamma rutiner för alla lärosäten så att det blir tydligare för studenterna. Dels så borde samma saker finnas med så att studenterna känner igen sig från ett lärosäte till ett annat men vi borde också utnyttja detta tillfälle så att vi arbetar tillsammans med att införa gemensamma rutiner och processer.

– Aliashantering.

– Utbildningsdatabas eller om vi ska kalla det utbudsdokumentation, Jag tror att de flesta är för en gemensam lösning men vi måste hitta en bra kostnadsfördelning och få till en tidsplan som fungerar för alla lärosäten. En gemensam utbildningsdatabas skulle kunna skapa många positiva synergieffekter.

På agendan

 • Introduktion och info:
  • Kommande utveckling av Ladok.
  • Aktuella frågor från drift.
  • Senaste nytt från verksamhetsstöd.
 • Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas, utredningen och vad händer sedan.
 • Utredning Framtida ägande och styrning av Ladok, utredningen och vad händer sedan.
 • Informationssäkerhet.
 • Personuppgiftbiträdesavtal.
 • Funktionen ”Studieavgiftsskyldighet”.
 • Sammanslagning av identiteter i Ladok.