Ladok

2019-05-28

Välkomna till en frågestund om den utredning som just nu genomförs för att utreda nyttan med en gemensam utbildningsdatabas, se mer om utredningen på ladok.se. Syftet med mötet är att ge alla lärosäten möjlighet att ställa frågor om utredningen och de slutsatser som dragits. Mötet kommer att hållas i anslutning till NUAK  som hålls på Chalmers i Göteborg.

Nu 3 platser per lärosäte

Vi har nu ordnat större lokal till frågestunden och varje lärosäte kan skicka 3 deltagare (mot tidigare 2).
Datum: 25 september
Tid: 13.30-15.00.

Anmäl senast 31 augusti

Anmälan görs till info@ladok.se senast 31/8 2019.
Vi återkommer med information om lokal och vägbeskrivning.