Ladok

2019-10-08

Ny funktionalitet i Ladok på enklare sätt

Nyheter i Ladok på första sidan är en ny rubrik och prenumerationskategori som presenterar ny funktionalitet på ett mer tillgängligt sätt.
Som ny prenumerant behöver du bara klicka i den nya kategorin Nyheter i Ladok så blir du prenumerant.

Sidan beskriver på ett lättfattligt sätt ny funktionalitet i Ladok och kan användas som mall för att informera slutanvändare på lärosäten.

Vi har samtidigt skapat nya sidor i Confluence där förbättringarna som gjorts i Ladok visas kvartalsvis.

Förbättringarna är indelade efter följande kategorier:
•    Studentgränssnitt
•    Utbildningsinformation
•    Studentinformation
•    Studiedeltagande
•    Resultat
•    Examen
•    Utdata
•    Uppföljning
•    Kataloginformation
•    GUI
•    Övriga delar av systemet