Ladok

2019-10-09

Nominera nya deltagare senast 25 oktober

För att få stöd i löpande prioriteringar i arbetet att utveckla och driva Ladok vill konsortiet fortsatt ta stöd av en prioriteringsgrupp med deltagare från lärosätena, en grupp som stödjer produktägaren i prioritering av utvecklingen av Ladok.

Gruppens uppdrag

Prioriteringsgruppens uppdrag är att rådge produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

Ladokintresserade och verksamhetskunniga medarbetare

Vi söker dig som har ett intresse för Ladok och som besitter god kännedom om hur systemstödet används i och påverkar verksamheten. Vi tror att du idag har ett ansvar för Ladok på ditt lärosäte och har arbetsuppgifter inom lärosätets centrala förvaltning, så som exempelvis:
•    lokal kontaktperson
•    första linjens Ladoksupport
•    uppföljningsansvarig
•    integrationsansvarig

Deltagarna ska tillsammans bidra till att Ladok fungerar väl för alla lärosäten och bör därför kunna ta hänsyn även till andra behov än de som finns vid det egna lärosätet.

7-8 deltagare

Prioriteringsgruppen kommer att träffas i webbmöten några gånger i månaden. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan också förekomma vid vissa tillfällen. Catherine Zetterqvist, produktägare för Ladok, ansvarar för prioriteringsgruppen som kommer att bestå av cirka 7-8 deltagare. Deltagarna väljs in för en period om 2 år för att säkra både långsiktighet och förnyelse i gruppen.

Nominera deltagare senast den 25 oktober

Lärosätenas lokala kontaktpersoner sänder in förslag på deltagare så om du är intresserad av att delta eller vill nominera en kollega, kontakta din lokala kontaktperson.

2019-09-12

Referensgruppen för utbildning av Ladokanvändare har varit igång i ca ett år, och delar av gruppen kommer nu bytas ut för att få en spridning av de lärosäten som är representerade i gruppen. Vi söker nu 3 nya deltagare till gruppen.

Som deltagare i referensgruppen för utbildning är du med och ger input till utbildningarna som ges av konsortiet, t.ex. prioritering av inkomna önskemål, hur materialet ska utformas och målgruppen för det. Du kan också diskutera frågor kring utbildningen av Ladokanvändare som ni ger på lärosätet med de andra deltagarna i referensgruppen.

Referensgruppen träffas i webbmöten ca 1 timme per månad. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan förekomma vid enstaka tillfällen. Ansvarig för referensgruppen i konsortiet är utbildningsansvarig Klara Nordström.

Nominera deltagare senast 16 september

För att få en god representation i gruppen vill vi att lokal kontaktperson på lärosätet sänder in förslag på deltagare. Skicka med en beskrivning av dennes roll och arbetsuppgifter i er utbildning av användare i Ladok. Vi strävar efter en blandning av personer med olika arbetsuppgifter inom utbildningen, med olika utbildningsupplägg på lärosätet samt lärosäten som är olika stora sett till antal studenter.

Den lokala kontaktpersonen skickar förslag på kandidater till utbildning@ladok.se senast 16 september.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Gällande ersättning så gäller principen att lärosätet bidrar med arbetstiden medan konsortiet ersätter eventuell resekostnad.