Ladok

2019-05-24

Lärosätenas insatser i Ladok3-projektet firades

Ladokstämman hölls igår, den 23 maj 13.00–16.00 i Westmanska palatsets konferenslokaler. På dagordningen stod bland annat verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2018, återrapportering från arbetet med att ta fram ett ledningsinformationssystem för IT- och informationssäkerhet, Ann Fust presenterade sin rapport av det framtida ägandet och styrningen av Ladok, strategin för Ladok 2019–2024  och verksamhetsinriktningen 2020–2022 med mål och ekonomiska ramar för 2020 samt avgifter för 2020.

Ladokstyrelsen hade skickat ut en inbjudan till samling efter stämman för att uppmärksamma alla som varit engagerade i Ladok3-projektet på olika sätt och ett femtiotal personer som på olika sätt har varit engagerade i införandet produktionssättningarna kom för att fira prestationerna. Ladok används idag av omkring 20 000 administratörer och lärare och cirka 234 000 studenter har tillgång till systemet.

Fullständig dagordning och relaterade dokument från stämman återfinns här.

Styrelsen för Ladokkonsortiet.

Johan Sjödin, huvudprojektledare för Ladok3-projektet.

Mauritz Danielsson, konsortiechef.

Mingel.