Ladok

2019-05-09

Igår, den 8 maj hölls det första mötet för lärosätenas lokala tekniska kontaktpersoner. Rollen är ny och blir konsortiets kontakt på lärosätena när det handlar om integrationer och teknik.

Alla lärosäten har utsett en kontaktperson och 25 av dessa deltog på mötet där den nya rollen diskuterades närmare. Från konsortiet deltog Mauritz Danielsson, konsortiechef, Staffan Ekstedt, driftsansvarig, Malin Zingmark, utredare, och Mattias Sällström, systemutvecklare för Ladok.

Under dagen diskuterades ansvar och förväntningar på rollen som lokal teknisk kontaktperson, supportvägar, Ladoks arkitektur, integrationer och API, produktionsmiljön och övriga miljöer.

– Vi har saknat den här kontaktytan, sa Staffan Ekstedt, driftsansvarig för Lakok. Tidigare har våra kontaktvägar varit lokal kontaktperson och lokal objektägare men det har varit svårt att nå ut med rätt information till rätt målgrupp. Det har funnits nätverk där det har diskuterats teknik fast i mer informell form och inte alla lärosäten har ingått. Nu har vi lyft de tekniska frågorna och skapat en formell roll där konsortiet och lärosätena har tydliga kontaktvägar. Vi har också behov av att diskutera tekniska frågeställningar och förstå vilken lösning som passar lärosätet bäst. Det blir kanon!

Bilder och röster från dagen

Mattias Sällström, systemarkitekt för Ladoksystemet.

– En bra och konstruktiv dialog är A och O för att det ska bli bra. Målet nu är att hitta tydliga vägar inte bara för information utan också kommunikation. Konsortiet håller på att ta fram ett Ladokforum på webben för lärosätena och jag har stora förhoppningar att forumet kan bidra till hjälp till självhjälp.

Johanna Belzacq, systemansvarig vid Stockholms universitet tillsammans med Caroline Johansson, It-tjänsteansvarig vid Göteborgs universitet.

– Det här känns väldigt bra.Det finns mycket att diskutera och självklart löser vi inte alla problem på vårt första möte men det känns tryggt att ha detta nätverk att luta sig mot. Jag är nyfiken på hur det kommer att utveckla sig, sa Johanna.

– Jag har ingen lång erfarenhet av tekniska Ladokfrågor eftersom jag är relativt ny på min position så att vi nu tillsammans skapar gemensamma former för samverkan och kommunikation mellan lärosätena känns mycket bra, poängterade Johanna.

Carl Johan Berglund tillträder snart som studierektor vid Enskilda högskolan.

– Som studierektor vid Enskilda högskolan så kommer jag att få ansvar för många tekniska system så för mig som är ny så är det här mötet och nätverket otroligt värdefullt. Jag får reda på vilka problem som kan dyka upp och får möjlighet att diskutera frågor med andra i samma situation. Det känns bra att vi träffades fysiskt idag för då etableras en första kontakt som underlättar vår fortsatta samverkan i olika fora. Ett nätverk med webbforum låter bättre än att skicka e-post som blir alldeles för rörigt.

Gruppdiskussioner