Ladok

2019-04-11

Lokalen var i fullsatt under Ladokträffen 10 april. Dagen inleddes med information från konsortiet som informerade om nuläget, strategin och styrningen framåt, den kommande utvecklingen av Ladok, aktuella nyheter från drift och senaste nytt från verksamhetsstöd. Vi fick också höra hur teamen inom verksamhetsstödet arbetar idag och att en ny beställningsportal i Jira ersätter SDPlus.

Olika lärosäten delade också med sig av sina erfarenheter. Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet hade punkten ”Retro från årsredovisningen. Annika Björklund, Uppsala universitet och Per Auster, Lunds universitet talade om utbytesstudier. Under eftermiddagen fanns tre diskussionspass att välja mellan.

Presentationerna från dagen

Programmet och alla presentationer som visade under dagen återfinns under Möten – Ladokträffar.

Bilder från Ladokträffen


Över 120 personer kom till gårdagens Ladokträff i Stockholm. 

Malin Zingmark berättar om utredningen av en gemensam utbildningsdatabas.


Retro från årsredovisningen med Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet.

Per Auster, Lunds universitet och Annika Björklund, Uppsala universitet talar om utbytesstudier.
Diskussionspass 1 handlade om Vägledning, utbildning och systemdokumentation. På bilden Jenny Sandqvist från supporten, Klara Nordström som arbetar med utbildning och Margita Westin som arbetar med systemdokumentation.
Hans Persson ledde diskussionspasset som handlade om personnummer, identitetshantering och kommande utveckling.
Diskussionerna kring erfarenhetsutbyte med andra lärosäten, tips & trix & förbättringsförslag var så populärt att man fick byta till en större lokal.
Mingel i pausen.
Karina Bellbrant från Sophiahemmets högskola, Emma Wallmark och Maria Valtersson från gemensam support.
Nätverkande och diskussioner.
Mauritz Danielsson, konsortiechef, sammanfattar dagen.