Ladok

2019-04-11

Lokalen var i fullsatt under Ladokträffen 10 april. Dagen inleddes med information från konsortiet som informerade om nuläget, strategin och styrningen framåt, den kommande utvecklingen av Ladok, aktuella nyheter från drift och senaste nytt från verksamhetsstöd. Vi fick också höra hur teamen inom verksamhetsstödet arbetar idag och att en ny beställningsportal i Jira ersätter SDPlus.

Olika lärosäten delade också med sig av sina erfarenheter. Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet hade punkten ”Retro från årsredovisningen. Annika Björklund, Uppsala universitet och Per Auster, Lunds universitet talade om utbytesstudier. Under eftermiddagen fanns tre diskussionspass att välja mellan.

Presentationerna från dagen

Programmet och alla presentationer som visade under dagen återfinns under Möten – Ladokträffar.

Bilder från Ladokträffen


Över 120 personer kom till gårdagens Ladokträff i Stockholm. 

Malin Zingmark berättar om utredningen av en gemensam utbildningsdatabas.


Retro från årsredovisningen med Jan Johansson, Högskolan i Jönköping, Stellan Englén, Chalmers och Karin Nordgren, Göteborgs universitet.

Per Auster, Lunds universitet och Annika Björklund, Uppsala universitet talar om utbytesstudier.
Diskussionspass 1 handlade om Vägledning, utbildning och systemdokumentation. På bilden Jenny Sandqvist från supporten, Klara Nordström som arbetar med utbildning och Margita Westin som arbetar med systemdokumentation.
Hans Persson ledde diskussionspasset som handlade om personnummer, identitetshantering och kommande utveckling.
Diskussionerna kring erfarenhetsutbyte med andra lärosäten, tips & trix & förbättringsförslag var så populärt att man fick byta till en större lokal.
Mingel i pausen.
Karina Bellbrant från Sophiahemmets högskola, Emma Wallmark och Maria Valtersson från gemensam support.
Nätverkande och diskussioner.
Mauritz Danielsson, konsortiechef, sammanfattar dagen.
2019-04-08

Hur många lärosäten har deltagit i de senaste användartesterna och intervjuerna?

– På de senaste användarträffarna var vi i Skövde, Örebro, Stockholms universitet och KTH. Vi träffade sammanlagt ca sextio personer och fick med oss hem mycket återkoppling vad som kan förbättras och vad som funkar bra.

Finns det ett stort intresse att delta?

– Det är alltid stort intresse hos studieadministratörer, handläggare och annan administrativ personal. Det kan vara svårare att få tag på utbildande personal. Men det går framåt med det också.

Användarträffarna är, förutom feedbacken till oss, också ett sätt att lära känna varandra för att vi inom Ladok ska ha enkelt att få feedback på olika funktioner som vi arbetar med. Användarna är oerhört engagerade på användarträffarna och vi brukar som regel dra över tiden.

Är det några synpunkter som återkommer?

– Vi är just nu fokuserade på resultatrapporteringen och startsidan. Det är de berörda personerna som vi träffar också så det blir ganska givet att vi pratar mest om det.

Hur stort inflytande har användarna egentligen?

– Jag tycker nog att de har mycket inflytande men som kollektiv. På Ladok måste vi se till alla lärosätens behov. Användarträffarna och även testerna handlar mycket om att hitta mönster i användarnas beteenden och hur vi ska förhålla oss till det. Det handlar alltid om en prioritering mellan alla krav som kommer in och hittade fel med mera som vi behöver hantera.

Du har sagt att målet är att få fram ett gränssnitt som är enkelt och intuitivt, både för sällananvändare och expertanvändare. Hur går det?

– Jag tycker att startsidan är ett bra exempel på det. Vi har lyssnat och testat på lärare och verkligen försökt göra startsidan mer intuitiv. Vi kör nu igång med ett pilottest på tre institutioner vid Uppsala universitet tillsammans med den lokala Ladokförvaltningen. Även om vi har användar-testat startsidan så vill vi också se den i verkligt bruk. När det gäller expertanvändarna ser vi över dialoger som både användarna och vi har insett är svårarbetade. Vi kommer arbeta mycket med det framöver och se till att dialogerna anpassas och blir effektivare.

Vad är på gång framöver?

– Det vi har satt igång med är att göra användarstudier på handläggare inom forskarutbildning för att se hur det fungerar där. Det gäller i första hand att lära oss mer om hur handhavandet går till och vad som skiljer sig mellan lärosäten.

Hör mer om användartesterna

På Ladokträffen den 10 april berättar Anders Stenebo mer om användarstudier- och tester på olika lärosäten.
Läs om Ladokträffen här.