Ladok

2019-03-20

Hur länge har du arbetat vid konsortiet?

– Jag har jobbat vid konsortiet som utbildningsansvarig sedan januari 2018.

Hur går ni tillväga när ni tar fram utbildningar och utbildningsmaterial?

– Det kan se ut på lite olika sätt. Vi får oftast in önskemål eller behov från vår referensgrupp för utbildning, från supporten i JIRA eller från medarbetare inom konsortiet. Utifrån de önskemålen gör vi en prioritering i samråd med referensgruppen för att se vad vi borde göra nu och vad som kan vänta. Prioriteringen görs utifrån hur stor efterfrågan är, när under terminen som frågan är som mest relevant för användarna och hur utvecklingsplanen för området ser ut. När vi väl har identifierat ett område att arbeta med så undersöker vi vad som behöver ingå i materialet, och vilken typ av utbildning som bäst lämpar sig för området. Vi tar hjälp både av experter på området som arbetar inom konsortiet och av vår referensgrupp, samt går igenom de JIRA-ärenden som har kommit in från lärosätena för att se var problem eller frågor uppstår. Sedan har vi en bra grund för att skapa utbildningsmaterialet eller samordna en webbutbildning.

Vilken kontakt har ni med lärosäten?

– Sedan början av höstterminen har vi en referensgrupp för utbildning tillsammans med representanter från nio olika lärosäten. Där jobbar vi tillsammans för att få till ett bra utbildningsmaterial. Genom gruppen får vi insyn i hur lärosätena lägger upp sina utbildningsinsatser och vi diskuterar hur vi från konsortiets sida kan göra ett bra material som enkelt kan användas ute på lärosätena. Utöver referensgruppen har vi kontakt med lärosäten via ärenden i JIRA och på våra webbutbildningar i Zoom. Sedan så jobbar ju flera av personerna inom konsortiet på lärosäten så via den kanalen har vi också direkt kontakt med de olika lärosätena.

Vad arbetade du med tidigare?

– Jag är fortfarande anställd vid Malmö universitet och inhyrd till konsortiet därifrån. Innan jag började på konsortiet jobbade jag i första linjens support under införandet av Ladok. En del i det arbetet var att ta fram användarmanualer för våra användare. Det har varit en bra erfarenhet att ha i ryggsäcken eftersom jag jobbade nära slutanvändarna och såg hur de använde systemet, och var problemen uppstod.

Hur är det att arbeta för konsortiet? 

– Det bästa är att det är så många engagerade personer som jobbar inom konsortiet. Det är väldigt stimulerande och det driver en själv till att göra sitt bästa. Att systemet uppdateras så ofta är också positivt men det innebär samtidigt en utmaning för oss som ska hålla utbildningsmaterialet uppdaterat och aktuellt. Vi försöker att planera in utbildningsinsatserna så att de kommer i rätt tid, så att vi inte skapar ett material precis innan nya förändringar genomförs för just den delen av systemet.

Vad är aktuellt just nu?

– Vi har precis lagt ut en lathund för att hantera ändringsbarhet och registervård. Näst på tur står utbildningsmaterial för nybörjare av uppföljningsrapporterna och en e-learning för administratörer som hanterar programstudenter. Snart släpps den nya versionen av startsidan på Ladok, så det är också något som jag jobbar på att ta fram utbildningsmaterial och en supportstuga för. Håll koll på ladok.se så ni får inbjudan till supportstugan där!

Skulle du rekommendera andra att arbeta för konsortiet?

– Ja, absolut.

Klara Nordström är en av flera medarbetare från Ladokonsortiet som deltar på Ladokträffen den 10 april.
Läs mer och anmäl dig till Ladokträffen här.

Här hittar du det utbildningsmaterial som Klara tar fram.