Ladok

2019-05-06

Nu finns handhavandeguiderna för att rapportera och attestera resultat tillgängliga på engelska. I guiden lär sig användaren att rapportera respektive attestera resultat på ett effektivt sätt. Användaren lär sig också hur funktioner som kan används i samband med resultatrapportering fungerar (t.ex. aktivitetstillfälle och resultatnoteringar).

Guiderna är tillgängliga som PDF för att kunna skickas direkt till användarna, och som power point för att kunna göra lokala ändringar på lärosätet innan guiden skickas ut. Dokumenten hämtas här:

New guides available: report results and certify results

There are two new guides available in English: report results and certify results. The guides show the user how to report and certify results in an efficient way, and also show additional functions that can be used when you report and certify (e.g. activity sessions and results annotations).

The guides are available both in PDF-format, to be sent to the users directly, and also in PowerPoint-format to enable the university to make changes in the material. The guides are available here: