Ladok

2019-03-11

Nya bestämmelser om Diploma Supplement

Den 1 april 2019 börjar nya bestämmelser gälla som rör bilagan till examensbevis. Det är både förändringar i föreskriften (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis, som ni hittar i UHRFS 2019:4, och nya allmänna råd kopplade till föreskrifterna.

Skicka frågor i förväg

UHR och Ladok har en supportstuga 21 mars kl 11-12, via e-mötesverktyget Zoom. Ni får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Det går givetvis även bra att ställa frågor direkt vid detta tillfälle.

Skicka frågorna till: 

UHR: diplomasupplement@uhr.se

Ladok: anna.sandberg.telleus@gu.se och elisabeth.larsson.1@ki.se

Logga in till Zoom-mötet här.