Ladok

2019-09-19

Stort tack för att ni ställer upp!

Ett stort tack till alla er som deltar i våra användartester!

För att vi på bästa sätt ska kunna utveckla Ladok är synpunkter från lärosätena centrala. Under införandet var våra användartester och intervjuer mer hypotetiska, men nu när Ladok används aktivt varje dag vid Sveriges lärosäten fokuserar vi på hur användarna använder systemet i sitt dagliga arbete och vilka konkreta behov som ni har.

Vi vill passa på att tacka er som hittills så generöst har delat med er av er tid och gett oss era åsikter om vad ni tycker fungerar bra i Ladok och vad som behöver förbättras.

Nu söker vi fler användare

I höst fortsätter vi våra användartester. Du som är intresserad av att avsätta en timme av din tid för att hjälpa till att förbättra Ladok kan redan nu anmäla ditt intresse och berätta vad du vill vara med och testa. Vad har du för behov? Vad tycker du fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vi behöver hjälp av användare i olika roller från olika lärosäten hoppas att du vill vara med. Enkäten där du fyller i din intresseanmälan stängs 2019-10-15 kl 17.00!

Stort tack!

Med vänliga hälsningar Mauritz Danielsson, konsortiechef, Catherine Zetterqvist, produktägare och Anders Stenebo, interaktionsdesigner.

Anmäl ditt intresse här.

 

Relaterat

Under hösten genomförs även användarintervjuer med studenter.
Läs mer om de studentintervjuerna här.

Fakta om utvecklingen av Ladok

Utvecklingsarbetet utgår från verksamhetsplanen som fastställs av styrelsen. Utifrån verksamhetsplanen skapas en grovplan av produktägaren och som stöd för produktägaren finns prioriteringsgruppen, med deltagare från olika lärosäten.
Vi använder oss också av enkäter till lärosäten och olika slags användarintervjuer.

Här hittar du mer information om Verksamhetsplanen och utvecklingen av Ladok.