Ladok

Supportstuga om uppföljningsrapporter 7 november

2019-10-29

Ladokkonsortiet bjuder in till supportstuga om uppföljningsrapporterna med anledning av UKÄ:s begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs:

  • Studenter som saknar godkända resultat
  • Studenter som saknar påvisbar aktivitet

Datum och tid: 7/11, kl 10-11

Plats: Zoom-rum https://mau-se.zoom.us/j/5993268237

Supportstugan kommer att spelas in och finnas tillgänglig på ladok.se i efterhand.

UKÄ kommer att begära in uppgifter från lärosätena och information samt instruktioner skickas ut från UKÄ i vecka 45, se nedan.

Med anledning av detta kommer en supportstuga att hållas där verksamhetsexperter från Ladokkonsortiet går igenom hur utsökningen görs för de två uppföljningsrapporterna, vilken information som hämtas samt demonstrera dem i Ladok.

Ni är välkomna att ställa frågor under mötets gång.

Det är bra om ni läser igenom skrivelsen från UKÄ och tittar på de instruktioner som skickas ut före supportstugan.

OBS! Kompletterande instruktioner från UKÄ 191119

Utifrån den ursprungliga instruktionen kommer inte vissa kurser som går på sommaren med i beräkningen.
Instruktionen har därför uppdaterats.

UKÄ, utskick 191119. Kompletterande instruktioner för insamling av data av studenters aktivitet på kurs.

Läs tidigare utskick från UKÄ, 191104

UKÄ, utskick 191104. Begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs.