Ladok

Supportstuga 8 april: medarbetarrättigheter och nya startsidan

2019-03-19

Medarbetarrättigheter och ny startsida

En ny version av startsidan kommer finnas tillgänglig i Ladok från och med 28 mars (vid uppdatering till version 1.24 ). Den nya startsidan kommer att fungera parallellt med den nuvarande startsidan under en övergångsperiod. Ambitionen är att den nya startsidan ska vara standard för användare som attesterar och rapporterar vid terminsstart HT19.

Den nya startsidan kommer endast fungera för användare som har rättigheter att attestera respektive rapportera via funktionen ”Medarbetarrättigheter”. Den kan alltså inte användas av användare som endast är kopplade till kursen enligt den gamla hanteringen via kursvyn.

Under supportstugan kommer vi att beskriva hur hanteringen fungerar och även visa i gränssnittet. Ni är välkomna att ställa frågor kring den nya startsidan och hanteringen av medarbetarrättigheter.

Datum och tid: 8 april, kl 13.00-14.00
Plats: Zoom; https://mau-se.zoom.us/j/979719621

Supportstugan spelas in och kommer finnas tillgänglig på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor i förväg

Ni får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka in frågor till utbildning@ladok.se senast 4 april. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.